Terug
RapportnummerRA-2006-104
TitelRelatie tussen type voertuig en ongevalsernstype voertuig en ongevalsernst
OndertitelInternationale literatuurstudie over de ernst van ongevallen in relatie tot de types van voertuigen die erbij betrokken zijn.
AuteursTobias Denys
UitgaveSteunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006
Aantal pagina's49
Datum07/12/2006
ISBN
Taal van het documentNederlands
Partner(s)Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek
WerkpakketAndere: Voertuigtechniek
Samenvatting

Het aantal grote en robuuste personenwagens (terreinwagens, grote monovolumes, …) in het voertuigenpark blijft toenemen, niet alleen in de Verenigde Staten maar ook in België. Sinds deze opgang van zwaardere en robuustere personenwagens is internationaal onderzoek gestart naar de afloop van botsingen waar deze voertuigen bij betrokken zijn. De evolutie van de massa’s van de voertuigen alsook de botscompatibiliteit spelen bij dergelijk onderzoek een grote rol. In dit Steunpuntrapport wordt een overzicht gegeven van de internationale stand van zaken met betrekking tot dit onderwerp.
 

Uit deze internationale literatuurstudie is gebleken dat grote en robuuste personenwagens, met name terreinwagens en in mindere mate grote monovolumes, een probleem vormen voor de verkeersveiligheid. Dit blijkt zowel uit Europese als Amerikaanse studies, en wordt bevestigd door onderzoeken uitgevoerd door de automobielindustrie. Bij ongevallen waarbij een klassieke personenwagen wordt aangereden door een terreinwagen of een grote monovolume, lopen de inzittenden van de klassieke personenwagen een beduidend hoger risico op dodelijk en ernstig letsel dan wanneer deze zou aangereden worden door een klassieke personenwagen. Terreinwagens en grote monovolumes zijn met andere woorden agressiever dan andere klassieke personenwagens, en dit zowel bij frontale als bij zijdelingse aanrijdingen. Als gevaarlijkste ongevalsconfiguratie komt een klassieke personenwagen die zijdelings aangereden wordt door een terreinwagen naar voren.
 

Bijna alle in dit overzicht aangehaalde onderzoeken hebben een relatie gevonden tussen het gewichtsverschil van de twee botspartners en de letselernst bij de inzittenden van de lichtste botspartner. Aangezien terreinwagens en grote monovolumes tot de zwaardere personenwagens behoren, is het evident dat zij bij botsingen met lichtere personenwagens meer slachtoffers maken. Bij sommige onderzoeken verdwijnt de verhoogde agressiviteit van terreinwagens en grote monovolumes wanneer gecorrigeerd wordt voor gewicht, maar uit verschillende onderzoeken blijkt het tegenovergestelde. De hoge mate van agressiviteit is volgens deze laatsten niet enkel te wijten aan het hogere gewicht van deze voertuigen.
 

De twee eigenschappen van terreinwagens en grote monovolumes die in de studies aangehaald werden als mogelijke oorzaken van de grotere agressiviteit, zijn vormgevingsverschillen en de hogere stijfheid. De verstevigde structuur in de hogere bumpers van deze grote en robuuste personenwagens is niet afgestemd op de verstevigde structuur in de bumpers en verstevigingselementen in de deuren en drempels van de klassieke personenwagens. Om de veiligheid van de inzittenden te waarborgen is de gemiddelde frontale stijfheid van voertuigen massa-afhankelijk (hoe zwaarder hoe stijver). Dit verschil in stijfheid is echter één van de belangrijkste eigenschappen die bij onderlinge voertuigbotsingen tot het probleem leidt, dat inzittenden van lichte auto’s minder goed beschermd worden.
 

In dit rapport wordt een aanbeveling geformuleerd met betrekking tot het herzien van de crashtesten die in Europese programma’s worden uitgevoerd. In het kader van een wijzigend voertuigenpark en de gevolgen van botsincompatibiliteit is het aanpassen of uitbreiden van de crashtesten wenselijk. Een tweede aanbeveling betreft het beter op elkaar afstemmen van de onderdelen van voertuigen. Hierbij wordt gedacht aan de verstevigende structuren in de bumpers van de grote en robuuste personenwagens, die niet overeenkomen met deze bij de klassieke personenwagens. Een laatste aanbeveling handelt over de veralgemeende invoering van zijdelingse of gordijnairbags, die bij zijdelingse aanrijdingen het risico op letstel voor de inzittenden doet afnemen.
 

Er dient bijkomend onderzoek uitgevoerd te worden om na te gaan wat de Belgische situatie is op gebied van de relatie tussen type voertuig en ongevalsernst. Uit onderzoek dat voorafging aan dit rapport is gebleken dat de benodigde databronnen om een dergelijk onderzoek uit te voeren aanwezig zijn. Amerikaans onderzoek wijst daarenboven uit dat grote terreinwagens en SUV’s bij een ongeval niet enkel gevaarlijker zijn voor inzittenden van de botspartner, maar dat ook de eigen inzittenden een verhoogd gevaar lopen bij enkelvoudige ongevallen. Het is wenselijk om te onderzoeken of dit in België, en bij uitbreiding Europa, eveneens het geval is.

DownloadPDF icon RA-2006-104.pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito