Terug
RapportnummerRA-2006-76
TitelEffect van een gordelcampagne in Antwerpen
Ondertitel
AuteursErik Nuyts
Lara Vesentini
UitgaveSteunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006
Aantal pagina's42
Datum12/01/2006
ISBN
Taal van het documentNederlands
Partner(s)PHL
WerkpakketAndere: Gedrag
Samenvatting

In september 2004 werd in Antwerpen de gordeldracht campagne “Kinderen kunnen kapot” gevoerd. Deze campagne had een sensibiliseringsluik, en een bestraffings- en beloningsluik. Om het effect van de twee luiken te kennen, werden voor, tijdens en na de campagne gordeltellingen gedaan.
 

Als het sensibiliseringsluik al een meetbaar effect had, dan is het een negatief effect. Tijdens de sensibilizeringscampagne en voor de start van de handhavingsactie was er een statistisch significante daling van de gordeldracht van passagiers en van gordeldracht tijdens de daluren. Uit extra gordeltellingen in 2005 concluderen we dat deze daling niet het gevolg is van een ander verkeerspatroon in augustus tegenover september. Aan de hand van de literatuur is niet eenduidig op te maken of deze daling het gevolg kan zijn van een (te) harde visual. Het effect van campagnes met een harde uitstraling varieert van contraproductief tot erg effectief. Als de Antwerpse campagne contraproductief was, dan is het onduidelijk waarom dit zo was voor passagiers en niet voor bestuurders.
 

De bestraffings- en beloningsactie had een positief effect op de gordeldracht van alle deelgroepen. Dit komt overeen met eerdere resultaten die suggereerden dat de bestraffings- en beloningsactie in Antwerpen meetbare resultaten had op de gordeldracht. Na de actie daalde de gordeldracht, ruwweg tot het niveau van voor de actie. Maar ook al daalt de gordeldracht weken na de actie opnieuw, er is over de jaren heen een continu stijgende gordeldracht gemeten in Antwerpen. Uit de literatuur blijkt dat handhavingscampagnes het meest effectief zijn als er ook grote publiciteit gemaakt wordt over deze verscherpte handhaving.
 

Op basis van gordeltellingen en gordelcampagnes van het BIVV voor de periode 1998 tot 2001 vinden we dat een stijging van de gordeldracht tijdens de campagnes meestal gevolgd wordt door een terugval na de campagnes. Deze campagnes van het BIVV zijn geen handhavingsacties maar sensibiliseringsacties.
 

De belangrijkste conclusie is dat de actie waarbij de kans op bestraffing en de kans op beloning verhoogt, meer directe impact heeft op de gordeldracht dan enkel een sensibiliserende campagne.

DownloadPDF icon RA-2006-76.pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito