Terug
RapportnummerRA-2006-79
TitelConflictvrije verkeerslichten: effecten op verkeersveiligheid
OndertitelDeel 2: Analyse van Vlaamse data
AuteursAn Dreesen
Erik Nuyts
UitgaveSteunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006
Aantal pagina's44
Datum27/01/2006
ISBN
Taal van het documentNederlands
Partner(s)PHL
WerkpakketAndere: Infrastructuur en ruimte
Samenvatting

Kruispunten zijn plaatsen in het verkeersnetwerk waar zich veel potentiële conflicten voordoen. Om deze plaatsen te organiseren en te structureren, worden vaak specifieke maatregelen genomen. Eén van deze maatregelen zijn verkeersregelinstallaties.
 

Verkeersregelinstallaties of VRI zorgen er voor dat de verschillende verkeersstromen in tijd gescheiden worden. In dit rapport worden conflictvrije verkeerslichten in het bijzonder onderzocht. Volledig conflictvrij betekent dat er voor alle toekomende verkeersstromen, het links afslaan beveiligd kan gebeuren, dus dat er geen tegemoetkomend verkeer is als men links afslaat. Half conflictvrij zijn kruispunten waarbij niet alle armen volledig beveiligd zijn voor het links afslaan. Meestal betreft het een beschermde hoofdrichting en een niet-beschermde zijrichting.
 

We berekenen het effect van het invoeren van half conflictvrije verkeerslichten en van volledig conflictvrije verkeerslichten op het aantal ongevallen. Door het gebruik van een vergelijkingsgroep werd in de berekening gecorrigeerd voor de algemene trend van de verkeersongevallen en voor regressie naar het gemiddelde.
 

De resultaten van de verschillende locaties werden in een meta-analyse samen genomen om een algemenere en dus beter extrapoleerbare schatting te maken van de effectiviteit van zowel volledige als half conflictvrije verkeerslichten.
 

In de meta-analyse vinden we voor alle ongevallen op kruispunten waar een volledig conflictvrije regeling ingevoerd werd, een significante daling -30% (95% betrouwbaarheidsinterval [-42%, -16%]). Het aantal ongevallen met doden of zwaargewonden daalt zelfs met -45% (95% betrouwbaarheidsinterval [-66%,-11%]). Ook het invoeren van half conflictvrije verkeerslichten beïnvloedt de verkeersveiligheid gunstig. Het totale aantal ongevallen daalt (niet significant) met -10% (95% betrouwbaarheidsinterval [-33%,+22%]. Het effect op ongevallen met doden of zwaargewonden is wel significant: dit daalt met -54% (95% betrouwbaarheidsinterval [-77%, -5%]).
 

Het effect op de verschillende typen ongevallen verschilt tussen de types: zowel voor volledig als half conflictvrije regelingen stijgt het aantal kop-staart-botsingen en daalt het aantal linksaf-ongevallen.
 

Deze resultaten op basis van Vlaamse data komen overeen met de literatuur.
 

Met een lognormale regressie werden geen factoren gevonden die bepalend zijn voor het effect van het invoeren van volledig conflictvrije verkeerslichten.

DownloadPDF icon RA-2006-79.pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito