Terug
RapportnummerRA-2006-84
TitelSocial Norms and Traffic Safety
OndertitelA cross-country analysis in the EU-15
AuteursKlara Vrolix
Lode Vereeck
UitgaveSteunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006
Aantal pagina's48
Datum30/03/2006
ISBN
Taal van het documentEngels
Partner(s)Universiteit Hasselt
WerkpakketAndere: Enforcement and policy
Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is het bepalen van de determinanten die de verschillen in verkeersveiligheid in een aantal Europese landen verklaren. Hiervoor werd gebruik gemaakt van een panel data regressiemodel met data van 15 Europese landen over de tijdsperiode 1995-2002. De verkeersveiligheidssituatie van een land werd uitgedrukt in het aantal verkeersdoden (30 dagen). Mogelijke verklarende variabelen omvatten ondermeer infrastructurele, transport-, socio-economische en demografische indicatoren. Bovendien werd de impact van sociale normen, uitgedrukt in het corruptieniveau van een land, op de verkeersveiligheid getest.
 

In het uiteindelijke model werden volgende significante verklarende variabelen weerhouden: de Corruption Perceptions Index (corruptieniveau), Alcoholconsumptie per capita, het Bruto Nationaal Product per capita en het totaal aantal gereden passagierskilometers.

DownloadPDF icon RA-2006-84.pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito