Terug
RapportnummerRA-2006-85
TitelVrachtwagenongevallen bij files
OndertitelDeel 1 - Internationale literatuurstudie naar oorzakelijke en/of bijdragende factoren
AuteursKarin Van Vlierden
UitgaveSteunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006
Aantal pagina's35
Datum04/04/2006
ISBN
Taal van het documentNederlands
Partner(s)PHL
WerkpakketAndere: Gedrag
Samenvatting

In internationale literatuur wordt gezocht naar factoren die aan de basis liggen van of bijdragen aan vrachtwagenongevallen bij files. De gevonden factoren worden weergegeven volgens de systeembenadering van Zein en Navin, dit wil zeggen over de drie entiteiten “weggebruiker”, “voertuig” en “wegomgeving” en over de tijdlijn die het ongeval voorafgaat.
 

Door gebrek aan specifieke literatuur over vrachtwagenongevallen bij files is de literatuurstudie gebaseerd op onderzoek over vrachtwagenongevallen in het algemeen, over kop-staartbotsingen bij alle voertuigcategorieën en over ongevallen bij wegenwerken in het algemeen.
 

Voor vrachtwagenongevallen in het algemeen worden verschillende mogelijke oorzakelijke en/of bijdragende factoren naar voor gebracht. Bestuurdergerelateerde factoren zijn leeftijd, alcoholgebruik, vermoeidheid/ziekte, te hoge snelheid, onoplettendheid/afleiding en het veranderen van rijvak. Voertuigfactoren die vermeld worden zijn technische mankementen en de constructie/afmetingen van vrachtwagens. In de omgeving ten slotte gaat aandacht naar het verkeersvolume, het tijdstip van rijden, weersomstandigheden en zichtbelemmering. De rol die vertrouwdheid met de weg speelt als oorzakelijke en/of bijdragende factor moet verder onderzocht worden.
 

Kop-staartbotsing blijkt een vaak voorkomend ongevallentype te zijn. Het doet zich vooral voor gedurende periodes van hoge verkeersvolumes, wanneer voertuigen dicht op elkaar rijden. Onoplettendheid, hoge snelheid, alcohol- en druggebruik, leeftijd en geslacht van de bestuurder, onbekendheid met de weg waarop gereden wordt, gezichtsvermogen en –gevoeligheid, voertuigtype en zichtbelemmering zijn allemaal factoren die een rol spelen.
 

De belangrijkste oorzakelijke en bijdragende factoren aan ongevallen bij wegenwerken blijken verband te houden met de aankondiging van gewijzigde verkeerssituaties, snelheidslimieten en het al dan niet naleven ervan, het veranderen van rijstrook en de onduidelijkheid van verkeerstekens die dienen om het verkeer in goede banen te leiden.
 

Over alle in de literatuur gevonden factoren worden ten slotte hypothesen geformuleerd, die als basis kunnen dienen voor de bestudering van vrachtwagenongevallen bij files in Vlaanderen. Dit zal gebeuren in vervolgonderzoek in de loop van het jaar.

DownloadPDF icon RA-2006-85.pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito