Terug
RapportnummerRA-2006-86
TitelEffecten van infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregelen: effectiviteit van de zichtbaarheid van snelheidscontroles op autosnelwegen.
OndertitelInternationale literatuurstudie
AuteursFrank Van Geirt
UitgaveSteunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006
Aantal pagina's28
Datum03/05/2006
ISBN
Taal van het documentNederlands
Partner(s)PHL
WerkpakketAndere: Infrastructuur en ruimte
Samenvatting

In dit rapport wordt de effectiviteit van de zichtbaarheid van snelheidscontroles op letselongevallen en gemiddelde snelheid op autosnelwegen onderzocht aan de hand van een internationale literatuurstudie. Gezien de beperktheid van studies op autosnelwegen werd de studie uitgebreid naar stroomwegen met snelheidsregimes van 80 tot 120 km/u.
 

Zichtbare snelheidscontroles geven uiteenlopende resultaten. Soms worden negatieve effecten gevonden, in andere studies positieve effecten. De gevonden effectiviteiten variëren van -38% vermindering tot +50% toename in het aantal letselongevallen.
 

De effectiviteiten voor onzichtbare snelheidscontroles geven betere cijfers. Effectiviteiten met een vermindering van -10% tot -70% van het aantal letselongevallen worden gevonden. De gemiddelde snelheden over het ganse onderzoeksgebied – zowel gecontroleerde als niet gecontroleerde segmenten – daalt met 1.6 tot 2.8 km/u.
 

Een breed publieke draagvlak wordt bereikt door snelheidscontroles te laten samengaan met publiciteitscampagnes voor en tijdens de controles.
 

Op wegen met een duidelijk stroomkarakter worden de beste resultaten gehaald met onzichtbare snelheidscontroles of met een combinatie van zichtbare en onzichtbare controles. De controles moeten altijd gepaard gaan met duidelijke publiciteitscampagnes.

DownloadPDF icon RA-2006-86.pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito