Terug
RapportnummerRA-2006-87
TitelMethode om het effect van een verkeersveiligheidsmaatregel op de gemiddelde snelheid en op de V85 te berekenen
Ondertitel
AuteursErik Nuyts
UitgaveSteunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006
Aantal pagina's36
Datum22/05/2006
ISBN
Taal van het documentNederlands
Partner(s)PHL
WerkpakketAndere: Infrastructuur en ruimte
Samenvatting

Het is niet altijd mogelijk om het effect van een verkeersveiligheidsmaatregel rechtstreeks te meten op de ongevallen. De reden is meestal dat er niet voldoende ongevallen gebeuren in het beschouwde tijdsinterval om op zinvolle wijze statistische testen toe te passen. Daar waar de verkeersonveiligheid ontstaat door een te grote snelheid, is het zinvol om het effect van de verkeersveiligheidsmaatregel op de snelheid te meten.
 

In Vlaanderen wordt het effect van een maatregel op de snelheid al af en toe gemeten, maar dan ontbreken de correctie voor de algemene ongevallentrend en de relevante testen om significante verschillen te vinden. Ook het samennemen van dergelijke resultaten gebeurt niet met juiste formules. Dit rapport wil in deze lacune voorzien. Omdat niet alle mogelijke gebruikers van deze methodieken over geavanceerde statistische pakketten beschikken, is er bewust voor gekozen om enkel formules te gebruiken die uit te rekenen zijn met veelgebruikte rekenbladen zoals Microsoft Excel.
 

Er zijn formules uitgewerkt om het effect te schatten op de gemiddelde snelheid en de V85, en dit met en zonder vergelijkingsgroep. Als uitbreiding op wat men in de literatuur vindt, mag bij de hier getoonde berekeningen de vergelijkingsgroep uit meerdere locaties bestaan.
 

Uit de berekeningen blijkt dat bij voor-na analyses zonder vergelijkingsgroep het betrouwbaarheidsinterval van het effect onderschatten. Hierdoor geven testen zonder vergelijkingsgroep soms significante effecten aan, terwijl die effecten niet significant zijn indien een vergelijkingsgroep was gebruikt.
 

Als men dezelfde maatregel op verschillende plaatsen heeft toegepast, en het effect op de verschillende plaatsen heeft berekend, wil men vaak ook een globaal effect kennen, een soort gemiddelde over alle plaatsen heen. Ook hiervoor zijn in dit rapport twee methodes uitgeschreven op basis van de theorie van meta-analyses. Welke methode gebruikt wordt, hangt af van het doel van de meta-analyse. Indien men wil nagaan of uitgevoerde maatregelen effectief waren op de uitgevoerde locaties moet men een fixed effects meta-analyse uitvoeren. Om na te gaan of de maatregel op andere plaatsen succesvol zou zijn, moet men een random effects meta-analyse uitvoeren.
 

Uit de formules blijkt dat het best mogelijk is om een significant effect te vinden voor de locaties waar de maatregel uitgevoerd werd (fixed effects meta-analyse) terwijl het verwachte resultaat voor andere locaties (random-effects meta-analyse) niet significant is.
 

De methodieken worden uitgelegd aan de hand van een voorbeeld van dynamische snelheidsborden in Antwerpen.

DownloadPDF icon RA-2006-87.pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito