Terug
RapportnummerRA-2006-88
TitelVoertuigtechniek ter verhoging van de baanvastheid en de voertuigstabiliteit
OndertitelOverzicht en effectiviteit van technologie die de baanvastheid en stabiliteit van personenwagens tracht te verhogen
AuteursTobias Denys
UitgaveSteunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006
Aantal pagina's27
Datum13/06/2006
ISBN
Taal van het documentNederlands
Partner(s)Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek
WerkpakketAndere: Voertuigtechniek
Samenvatting

Met verlies aan baanvastheid wordt het verlies aan optimaal contact of grip tussen het voertuig en het wegdek bedoeld. De voertuigstabiliteit heeft dan weer betrekking op de stabiliteit van het gehele voertuig. Een verlies aan voertuigstabiliteit zal vaak resulteren in een verlies aan baanvastheid.
 

Het verlies aan baanvastheid en voertuigstabiliteit is ofwel te wijten aan het wegdek en de weersomstandigheden, ofwel aan het rijgedrag en manoeuvers. Het wegdek kan oneffenheden vertonen, er glad bijliggen, enz. De weersomstandigheden kunnen van die aard zijn dat ze een invloed hebben op het wegdek of op de eigenschappen van de banden. Voorbeelden van manoeuvers of rijgedrag van bestuurders die voertuiginstabiliteit veroorzaken zijn onder- en overstuur als gevolg van onaangepaste snelheid, het remmen en optrekken, uitwijkmanoeuvers en lastenwissels door het snel nemen van opeenvolgende bochten.
 

Er is een verscheidenheid aan systemen op de markt die een verlies aan baanvastheid en voertuigstabiliteit kunnen verminderen of voorkomen. In de eerste plaats wordt hierbij gedacht aan geschikte banden, aangezien deze het directe contact van het voertuig met het wegdek verzorgen. Om aquaplaning te vermijden bij hevig regenweer moeten de banden over voldoende diepe groeven beschikken, en dienen bestuurders een aangepaste snelheid in acht te nemen. Het gebruik van winterbanden bij koude weersomstandigheden verbetert eveneens de baanvastheid.
 

De bewegingen van de banden worden naar het koetswerk overgebracht door middel van de ophanging. Deze kan een invloed hebben op de baanvastheid en voertuigstabiliteit door lastenwissels slecht te verwerken, door oneffenheden in het wegdek slecht te filteren, enz. Een actieve of adaptieve ophanging past zich evenwel aan het wegdek en de rijstijl aan.
 

Systemen die de bestuurder bijstaan in het behouden van de baanvastheid en voertuigstabiliteit, zijn stabiliteitscontrole, vierwielaandrijving en tractiecontrole. Stabiliteitscontrole komt tussenbeide wanneer onder- en/of overstuur dreigen op te treden. Verschillende studies hebben de effectiviteit van het systeem om ongevallen te voorkomen reeds afdoende bewezen. Een permanent vierwielaandrijving garandeert langer de baanvastheid en voertuigstabiliteit bij het optrekken (zowel uit stilstand als al rijdend), bij het nemen van bochten, bij het rijden op ijs, sneeuw, natte bladeren en op nat wegdek. Wanneer de aangedreven wielen van een voertuig doorspinnen en bijgevolg grip verliezen, kan tractiecontrole tussenbeide komen door deze wielen af te remmen.
 

Verlies aan baanvastheid en voertuigstabiliteit ten gevolge van remmanoeuvers kan voorkomen worden door verschillende systemen. Het ABS voorkomt dat wielen blokkeren wanneer krachtig geremd wordt en zorgt ervoor dat een wagen bestuurbaar blijft bij krachtige remmanoeuvers. Zoals het woord het zelf zegt, zorgt elektronische remkrachtverdeling voor een adequate verdeling van de remkracht over de voor- en achteras, rekening houdend met de gewichtsverplaatsing ten gevolge van het remmen. Noodstopassistentie is in staat een noodstop te herkennen, en zorgt ervoor dat in dat geval alle beschikbare remkracht toegepast wordt.
 

De belangrijkste aanbeveling op korte termijn die uit dit rapport naar voren komt, betreft de versnelde en algemene introductie van veiligheidssystemen, met name stabiliteitscontrole. Een brede invoering van intelligente veiligheidssystemen voor voertuigen mag niet volledig aan het particulier initiatief overgelaten worden, maar moet ondersteund worden door de overheidssector. De 2 voornaamste mechanismen voor overheidsingrijpen zijn enerzijds bewustmaking en voorlichting, en anderzijds het voorzien van financiële stimuli voor kopers van voertuigen die met geavanceerde veiligheidsvoorzieningen zijn uitgerust.
 

De Europese Commissie heeft lange termijn-voorstellen gelanceerd voor maatregelen om de ontwikkeling en invoering van intelligente veiligheidssystemen voor voertuigen te bevorderen en belemmeringen voor een grootschalige introductie daarvan in Europa uit de weg te ruimen. De voorstellen hebben betrekking op het promoten van intelligente veiligheidssystemen voor voertuigen; het aanpassen van regelgeving en normalisatievoorschriften; en het uit de weg ruimen van maatschappelijke en commerciële belemmeringen. Eveneens belangrijk zijn een degelijke analyse van huidige en toekomstige verkeersongevallenstatistieken; het ontwikkelen van stappenplannen voor de overheid in samenwerking met de industrie; een verregaande standaardisering; het stimuleren en ondersteunen van weggebruikers en wagenparkeigenaars om voertuigen aan te schaffen met intelligente veiligheidsvoorzieningen en continue promotie- en bewustmakingscampagnes. De OESO merkt op dat het essentieel is om in overleg met alle betrokkenen een degelijk evaluatieprogramma op te stellen om de performantie van toekomstige veiligheidssystemen in te schatten.

DownloadPDF icon RA-2006-88.pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito