Terug
RapportnummerRA-2006-92
TitelOngevalbetrokkenheid van jonge autobestuurders
OndertitelDeel II: Analyse van Vlaamse data
AuteursAn Dreesen
Kenny Bos
Bert Willems
UitgaveSteunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006
Aantal pagina's191
Datum30/08/2006
ISBN
Taal van het documentNederlands
Partner(s)PHL
WerkpakketAndere: Gedrag
Samenvatting

Onderzoek wijst steeds uit dat jongeren verhoogde ongevalrisico’s vertonen t.o.v. de rest van de bevolking. Door het bestuderen van de types van ongevallen waarbij deze groep van jonge bestuurders systematisch meer betrokken raken, kan nagegaan worden wat de redenen zijn voor deze verhoogde risico’s. In dit rapport worden Vlaamse ongevalgegevens geanalyseerd en waar mogelijk gecombineerd met verplaatsingsgegevens om zo tot risicocijfers te komen.

 

Naar analogie van het eerste deel van dit rapport (Bos, Dreesen & Willems, 2006) wordt er onderzocht of het aantal ongevallen of het risico om betrokken te raken bij een ongeval significant afwijkt voor de jongste bestuurders (in vergelijking met de oudere bestuurders) en dit in functie van de variabelen die reeds in het eerste deel van dit rapport ter sprake kwamen: persoonskenmerken, temporele kenmerken, omgevingskenmerken, sociale omstandigheden, en ongevaltypes.

 

Met betrekking tot de persoonskenmerken blijkt dat de verschillen tussen jongeren en de rest van de bevolking in ongevalbetrokkenheid in gevaarlijke situaties (bijvoorbeeld in het weekend of tijdens de nachtelijke uren) meer uitgesproken is voor de mannen dan voor vrouwen.

 

Ook in het algemeen blijken deze temporele kenmerken een invloed uit te oefenen op de ongevalbetrokkenheid van jongeren: jongeren vertonen vooral verhoogde risico’s tijdens de nachtelijke uren en tijdens weekendnachten. Dit is nog meer het geval wanneer enkel de ernstige ongevallen in rekening worden gebracht.

 

Met betrekking tot de omgevingskenmerken zijn er minder verschillen tussen de jongste bestuurders en de oudere bestuurders. Enkel het wegtype, de lichtgesteldheid en de staat van de weg blijken voor jongeren significant andere risico’s op te leveren. Zo hebben jongeren opmerkelijk minder ongevallen op autosnelwegen en hebben ze opmerkelijk meer ongevallen wanneer het donker is of bij een abnormale staat van de weg.

 

Ook de sociale omstandigheden hebben een andere invloed op de ongevalsrisico’s voor jongeren: voor alle leeftijden is het risico op een verkeersongeval kleiner wanneer er passagiers aanwezig zijn maar voor de jongeren is dit verschil minder uitgesproken. Bovendien blijkt dat het aantal passagiers ook een andere invloed uitoefent op de risicocijfers voor jonge bestuurders (vergeleken met die van oudere bestuurders). Voor oudere bestuurders daalt het risico naarmate er meer passagiers aanwezig zijn terwijl dit voor de jongere bestuurders niet het geval is: met drie of meer passagiers is het risico vergelijkbaar met het risico wanneer er geen passagiers aanwezig zijn. Dit effect was vooral aanwezig bij de jonge, vrouwelijke bestuurders.

 

De invloed van de aanwezigheid van passagiers verschilt ook naargelang het tijdstip: zoals bleek is het in het algemeen voor jongere bestuurders minder gevaarlijk met passagiers dan zonder, maar ‘s nachts is het gevaarlijker met passagiers.

 

Ten slotte blijkt dat jonge bestuurders vaker betrokken zijn bij éénzijdige ongevallen en in ongevallen waarbij een andere wagen ingehaald werd. Ook blijken ze vaker in de ernstiger ongevallen terecht te komen.

 

Deze resultaten van de Vlaamse bestuurders worden vergeleken met de conclusies die in het eerste deel van dit rapport getrokken werden uit een overzicht van de internationale literatuur (Bos, Dreesen & Willems, 2006).

DownloadPDF icon RA-2006-92.pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito