Terug
RapportnummerRA-2006-97
TitelEffectiviteit van verkeersmaatregelen: snelheidsverlaging van 90km/h naar 70 km/h op gewestwegen
OndertitelResultaten uit Vlaanderen
AuteursFrank Van Geirt
Erik Nuyts
UitgaveSteunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006
Aantal pagina's34
Datum13/10/2006
ISBN
Taal van het documentNederlands
Partner(s)PHL
WerkpakketAndere: Infrastructuur en ruimte
Samenvatting

In deze studie wordt de effectiviteit berekend van een snelheidsverlaging van 90 naar 70 km/u op Vlaamse gewestwegen. Hiervoor wordt een beroep gedaan op informatie en ongevallengegevens verkregen uit een aantal Limburgse politiezones. De effectiviteiten worden berekend met behulp van het softwarepakket CESaM. De studie wordt eerst uitgevoerd voor alle ongevallen en daarna enkel voor letselongevallen.

 

Een effectiviteitberekening waarbij de dispersiefactor afgeleid wordt uit de gebruikte vergelijkingsgroep geeft geen resultaten. De analyses zijn ongeldig ten gevolge van een negatieve dispersiefactor. In tweede instantie wordt een analyse uitgevoerd met een manueel ingevoerde dispersiefactor die gevarieerd wordt van 0 tot oneindig. In alle berekeningen vinden we steeds bij ongeveer de helft van de wegen een stijging, en bij de andere helft een daling.

 

In de meest waarschijnlijke situatie (dispersiefactor = 0,37) vinden we niet-significante stijgingen van 6% voor alle ongevallen en van 8% voor de letselongevallen.

 

In het geval waar we de vergelijkingsgroep het minst laten meespelen in de berekening van de effectiviteiten (dispersiefactor = ), vinden we niet-statistisch significante effectiviteitindices van 0,90 (alle ongevallen) en 0,96 (letselongevallen). Op het eerste gezicht een daling van het aantal ongevallen; echter onbeslist aangezien niet statistisch significant.

 

Het enige statistisch significant resultaat is de meta-analyse van de onderzoekslocaties met alle ongevallen en een dispersiefactor 0. Het resultaat van deze meta-analyse is een toename met 47% van het totale aantal ongevallen na de invoering van een snelheidswijziging van 90 naar 70 km/u. Een dispersiefactor met waarde 0 wil echter zeggen dat vooral de vergelijkingsgroep de doorslag geeft in de berekeningen en de voorgeschiedenis van de onderzoekslocaties genegeerd wordt. Dit is een zeer onwaarschijnlijke situatie.

 

Als we niet gebruik maken van een vergelijkingsgroep, en dus niet corrigeren voor regressie naar het gemiddelde en de trend, vinden we op basis van een gewone voor-na studie niet-significante stijgingen van 26% voor het totaal aantal ongevallen en 19% voor het aantal letselongevallen.

 

Op basis van voor deze studie beschikbare data kunnen we geen algemene trend geven van de effectiviteit van een snelheidsverlaging van 90 naar 70 km/u op Vlaamse gewestwegen. Verder onderzoek wordt aanbevolen.

DownloadPDF icon RA-2006-97.pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito