Terug
RapportnummerRA-2006-98
TitelBromfietsers: ongevalbetrokkenheid en maatregelen
OndertitelLiteratuurstudie en ongevallenanalyse
AuteursLara Vesentini
Kenny Bos
UitgaveSteunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006
Aantal pagina's130
Datum16/10/2006
ISBN
Taal van het documentNederlands
Partner(s)PHL
WerkpakketAndere: Gedrag
Samenvatting

Bromfietsers kennen in vergelijking met andere weggebruikers een hoog ongevalrisico. Toch is de kennis in Vlaanderen omtrent bromfietsgebruik en de hieraan verbonden ongevalrisico’s zeer beperkt. Daarom wordt, middels een beperkte literatuurstudie en een ongevallenanalyse op basis van de Vlaamse ongevallendata, getracht een beeld te schetsen van de ongevalbetrokkenheid van bromfietsers. Hierbij is gekeken naar het verschil in ongevalbetrokkenheid tussen bromfietsklasse, geslacht en leeftijd. Ook is bestudeerd wie de grootste betrokkenheid kent in ernstige ongevallen en in welke situaties.

 

Hieruit blijkt dat slechte weersomstandigheden (waardoor men als bromfietser slechter zichtbaar is) het risico verhogen om bij een bromfietsongeval betrokken te raken, en ook de kans op een ernstig ongeval wordt groter. Mannen en jongeren hebben in verhouding een groter ongevalrisico dan respectievelijk vrouwen en ouderen. Op basis van de gevonden resultaten bestaat sterk de indruk dat mannen en jongeren meer betrokken zijn in ongevallen die wijzen op risicogedrag. Vrouwen en ouderen lijken meer moeite te hebben met voertuigbeheersing en de complexiteit van bepaalde verkeerssituaties.

 

Er kunnen geen risicocijfers berekend worden naar bromfietsklasse toe. Wel lijken we uit de ongevallenanalyse te kunnen afleiden dat bromfietsers klasse A, betrokken in een ongeval, meer problemen kennen met voertuigbeheersing en bromfietsers klasse B meer ongevallen kennen ten gevolge van het stellen van risicogedrag. Voorts valt op dat 14-15 jarigen, ook al is hen dit wettelijk nog niet toegestaan, proportioneel zeer vaak in bromfietsongevallen betrokken raken die daarbij lijken te wijzen op gebrek aan rijervaring en risicogedrag.

 

Om de ongevalbetrokkenheid van bromfietsers te verminderen, zijn maatregelen nodig die op bovengenoemde aspecten inspelen. In het rapport wordt een overzicht gegeven van verschillende maatregelen en hun effectiviteit. Van een aantal maatregelen is de effectiviteit echter (onvoldoende) gekend. Voorts is gebleken dat een deel van de gepresenteerde maatregelen enkel effectief kunnen zijn, indien zij voldoende ondersteund worden door een goede handhaving, regelgeving, sensibilisatie en/of draagvlak.

 

Worden de resultaten uit de literatuurstudie en ongevallenanalyse gekoppeld aan de mogelijke maatregelen, dan wordt als aanbeveling naar het beleid toe de nadruk gelegd op het verbeteren van de rijopleiding en het rijexamen, conform de GDE(Goals for Driver Education)-matrix. In deze matrix worden de gedragsniveaus in een hiërarchische lijn geplaatst en in combinatie gebracht met de noodzakelijke elementen binnen de rijopleiding. Dit betekent dat ook het stellen van risicogedrag, voertuigbeheersing en het omgaan met complexe verkeerssituaties elementen zijn die in de rijopleiding aan bod komen. Ook dient een intensief handhavingsbeleid gevoerd te worden tegen het opdrijven van bromfietsen en het illegaal berijden van de bromfiets door de jeugdige 14- 15 jarigen. Voorts kunnen het verhogen van de zichtbaarheid van de bromfietser, het verlagen van de alcohollimiet, het verhogen van de minimumleeftijd en de invoering van een nummerplaat maatregelen zijn die de kans op een (ernstig) ongeval doen verminderen.

 

Naar onderzoek toe wordt aanbevolen om de effectiviteit van een aantal maatregelen, beschreven in het rapport, nader te bestuderen, zodat meer gefundeerde uitspraken gedaan kunnen worden naar het beleid toe. Tevens dient in toekomstig onderzoek een onderscheid gemaakt te worden tussen bromfietsen klasse A en bromfietsen klasse B. Op die manier kan een zuiverder beeld ontstaan van de ongevalbetrokkenheid en het ongevalrisico van beide bromfietsklassen.

DownloadPDF icon RA-2006-98.pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito