Terug
RapportnummerRA-2007-110
TitelOngevallen met vrachtwagens op autosnelwegen bij files en/of wegenwerken
OndertitelDeel 2 - Analyse van de NIS ongevallendatabank van Vlaanderen voor 1991-2002
AuteursFrank Van Geirt
Jan Vanrie
UitgaveSteunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006
Aantal pagina's41
Datum02/02/2007
ISBN
Taal van het documentNederlands
Partner(s)PHL
WerkpakketAndere: Infrastructuur en ruimte
Samenvatting

Ongevallen met vrachtwagens op autosnelwegen, ten gevolge van files en/of werkzaamheden vormen een duidelijk probleem voor de verkeersveiligheid waar voorlopig geen directe oplossing voor is. Op basis van een literatuurstudie werd in deel 1 van dit onderzoek een aantal hypothesen geformuleerd omtrent mogelijk oorzakelijke factoren. In dit deel wordt de NIS-databank met ongevallengegevens geanalyseerd om na te gaan of deze hypotheses ook op empirische gronden bevestigd kunnen worden. We bekijken hier dus enkel de Vlaamse situatie.
 

De gebruikte gegevenset is gebaseerd op de NIS databank dat ongevallen bevat van 1991 tot 2002. Hieruit werden 1054 ongevallen geselecteerd die voldoen aan de voorwaarden i) op autosnelwegen, ii) met ten minste één vrachtwagen in betrokken, en iii) ter hoogte van files en/of wegenwerken. Een eerste analyse van de gegevensset bevestigt het probleem: het aandeel van dit type ongevallen, dat zich vooral op de grote verkeersassen concentreert, blijkt de laatste jaren in stijgende lijn te gaan en de negatieve impact ervan, in termen van gemiddeld aantal doden en gewonden, is bovendien zwaarder is dan bij andere types van ongevallen. Een gepaste vergelijking met buitenlandse ongevallengegevens blijkt vooralsnog niet mogelijk door inconsequente gegevensverzameling en onvoldoende betrouwbaarheid. Een harmonisering van de dataverzameling op Europees niveau is wenselijk. De gegevensset wordt vervolgens in meer detail geanalyseerd, waarbij achtereenvolgens omgevingsfactoren, menselijke factoren en voertuigfactoren aan bod komen.
 

In verband met de invloed van mogelijke omgevingsfactoren tonen de cijfers dat op autosnelwegen de aanwezigheid van files en/of werkzaamheden inderdaad een risicofactor vormt voor vrachtwagens. Dit type van ongeval blijkt ook relatief meer voor te komen bij normaal weer, bij droog wegdek, en in daglicht.
 

Wat betreft de menselijke factoren vinden we een lichte verschuiving naar hogere leeftijden. Buitenlandse bestuurders zijn dan weer relatief meer kwetsbaar bij files dan bij wegenwerken. Op basis van de beschikbare data kon niet besloten worden dat vermoeidheid een belangrijke oorzakelijke factor is. Alcoholgebruik blijkt eveneens niet frequent voor te komen. Over afleiding is geen informatie te vinden in de NIS ongevallengegevens. Wat betreft het gezichtsvermogen, is er enkel informatie over verblinding door de zon. Dit blijkt iets meer voor te komen in deze ongevallen. Ook over de factor snelheid zijn geen expliciete gegevens in de databank opgenomen, al brengt de specifieke situatie van vrachtwagens op autosnelwegen ter hoogte van files en/of wegenwerken hier wel enkele risico’s met zich mee. Een tweede vorm van risicovol gedrag, het onvoldoend afstand houden, blijkt wel uit de data als belangrijke factor naar boven te komen.
 

Tot slot, worden voertuigfactoren bekeken. Het onderzoeken van het effect van het type vrachtwagen toont de nood aan verkeersintensiteiten van vrachtvervoer. Technische gebreken worden slechts zelden gerapporteerd en ook hier wordt meer bijkomende informatie aanbevolen.

DownloadPDF icon RA-2007-110.pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito