Terug
RapportnummerRA-2007-112
TitelDe maatschappelijke efficiëntie van onbemande camera’s
OndertitelKosten-batenanalyse voor gewestwegen met snelheidsbeperking van 90 km/u
AuteursBram De Brabander
UitgaveSteunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006
Aantal pagina's67
Datum26/03/2007
ISBN
Taal van het documentNederlands
Partner(s)Universiteit Hasselt
WerkpakketAndere: Handhaving en beleid
Samenvatting

Onbemande camera’s zijn een veelgebruikte maatregel om de verkeersveiligheid op Vlaamse gewestwegen te verbeteren. Internationale studies geven aan de onbemande camera’s een effectief en meestal ook efficiënte maatregel zijn. Een eerder rapport van het Steunpunt Verkeersveiligheid (Nuyts, 2004) besloot dat onbemande camera’s leidden tot een daling in het aantal letselongevallen.
 

In dit rapport wordt nagegaan of onbemande camera’s ook in Vlaanderen een efficiënte ingreep zijn. Hiervoor werd een veelvoorkomende situatie onderzocht waar in het recente verleden onbemande camera’s geplaatst werden, namelijk de uitrusting van gewestwegen waar een snelheidsbeperking van 90 km/u geldt.
 

In de analyse werd rekening gehouden met volgende kosten verbonden aan de onbemande camera’s: de investeringskosten, kosten van jaarlijks onderhoud van palen en de camera, personeelskosten voor de politie om camera’s te verplaatsen en de kosten voor politie en parket voor het opstellen en verwerken van onmiddellijke inningen, processen-verbaal en minnelijke schikkingen. Ook de kosten voor een gerechtelijke zaak werden opgenomen. Er werd ook een schadekost opgenomen in de veronderstelling dat jaarlijks 5% van de palen en 1% van de camera’s dienen te worden vervangen naar aanleiding van schade.
 

De baten worden in de eerste plaats gerealiseerd door het vermijden van verkeersslachtoffers en ongevallen. Deze baten hebben betrekking op het vermijden van:

 • Economisch productieverlies
 • Humane kosten
 • Vervroegde begrafeniskosten
 • Medische kosten voor ambulancevervoer, verzorging, revalidatie en hulpmiddelen
 • Bezoekkosten
 • Interventies door brandweer en politie
 • Administratieve kosten voor verzekeringsmaatschappijen en bepaling van materiële schade
 • Schade aan privaat en openbaar bezit
 • Gerechts- en gerechtelijke kosten
   

Behalve de baten door een verbeterde verkeersveiligheid werden ook effecten doorgerekend voor het tijdverlies naar aanleiding van een lagere algemene snelheid bij het overrijden van het kruispunt en milieu-effecten veroorzaakt door de verandering in de uitstoot bij de verlaging van de snelheid. Tijdskosten en milieu-effecten werden ook doorgerekend als baat wanneer verkeersongevallen vermeden worden en er dus ook congestie vermeden wordt. Alle baten werden berekend voor het jaar 2005 en indien nodig werd de grootte van de baten ook specifiek berekend voor de volgende jaren in de analyse.
 

De kosten-batenanalyse werd uitgevoerd voor een periode van 10 jaar (2005-2014) en initieel met een daling van 14% wat betreft het totaal aantal verkeersongevallen en 27% voor het aantal letselongevallen. Op basis van deze uitgangssituatie kan gesteld worden dat het rendement van onbemande camera’s op dit soort locaties en met dit uitrustingsniveau (4 palen, 1 camera) 29,7 bedraagt. Met andere woorden, per euro die geïnvesteerd wordt, wordt er 29,7 euro terugverdiend.
 

Tenslotte werden een aantal alternatieve scenario’s doorgerekend om het effect op het rendement te kennen:

 • een lagere effectiviteit (8% daling in het aantal letselongevallen);
 • een lagere verhouding tussen het aantal ongevallen met materiële schade en het aantal letselongevallen (0,98 in plaats van 1,23 ongevallen met materiële schade ten opzichte van het aantal letselongevallen);
 • een lager aantal slachtoffers per letselongeval;
 • een groter aantal vastgestelde overtredingen (2.760 in plaats van 468 op jaarbasis);
 • een pessimistisch scenario dat de combinatie is van vorige vier assumpties.
   

Deze sensitiviteitsanalyse leidt tot de veiligheidseffecten en rendementen opgenomen in tabel S.1.

DownloadPDF icon RA-2007-112.pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito