Terug
RapportnummerRA-2007-118
TitelTechnieken voor de observatie en analyse van verkeersconflicten
OndertitelLiteratuurstudie
AuteursMarjolein de Jong
Grete Gysen
Ann Petermans
Stijn Daniels
UitgaveSteunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006
Aantal pagina's37
Datum13/11/2007
ISBN
Taal van het documentNederlands
Partner(s)Universiteit Hasselt
WerkpakketAndere: Kennis verkeersonveiligheid
Samenvatting

De wortels van de verkeersconflicttechniek of Traffic Conflict Technique (TCT) liggen in Detroit bij de fabrieken van General Motors. De autofabrikant ontwikkelde eind jaren zestig observatietechnieken om te bepalen in hoeverre voertuigen van General Motors waren betrokken in onveilige verkeerssituaties (Perkins & Harris, 1968; Archer, 2001). Een verkeersconflict werd gedefinieerd als elke mogelijke conflictsituatie die leidde tot remmen of manoeuvres.
 

Conflictobservatietechnieken vertrekken van het uitgangspunt dat het gedrag van bestuurders bij bijna-ongevallen een waardevolle bron van informatie is (Hydén, 1987; Horst, 1990). Een klein gedeelte van alle verplaatsingen mondt uit in fatale ongevallen. Het aandeel bijna-ongevallen is al veel groter. Met behulp van de analyse van bijna-ongevallen (of conflicten) kan inzicht worden verkregen in factoren en patronen die ten grondslag liggen aan onveiligheid. Deze informatie vormt een aanvulling op ongevallendata en kan door wegbeheerders worden gebruikt bij het nemen van een gefundeerde beslissing over de herinrichting van kruispunten of wegvakken.
 

De toepassingsmogelijkheden van conflictobservatietechnieken zijn divers:

  • als diagnose-instrument om onveilige locaties vast te stellen,
  • theorievormend: om een aantal aspecten van verkeersonveiligheid diepgaand te onderzoeken,
  • voor het uitvoeren van evaluaties van de effecten van maatregelen met behulp van voor- en nastudies.
  • voor het bepalen van criteria bij het vaststellen van prioriteiten in een programma voor het uitvoeren van verkeersveiligheidsonderzoek.
     

Een belangrijk voordeel van het gebruik van verkeersconflicttechnieken is dat er binnen een korte tijdsperiode onderzoek gedaan kan worden naar de verkeersveiligheidssituatie van een bepaalde locatie. Er hoeft niet te worden gewacht op statistisch bruikbare ongevallendata. Bovendien kan het onderzoek worden aangepast aan de specifieke karakteristieken van de situatie waardoor inzicht kan worden gekregen in het gedrag van de verkeersdeelnemers in relatie met de omgeving. Vaak worden tijdens de observatie opnames gemaakt met een camera. Deze camerabeelden bieden de mogelijkheid om de onderzoeksresultaten te koppelen aan algemene gegevens zoals weer, aantal voertuigen en snelheid. Daarnaast kunnen deze beelden worden gebruikt voor het verifiëren van de resultaten van de observaties en bespreking met belanghebbenden en de opdrachtgever.
 

Verkeersconflicttechnieken hebben ook beperkingen. Het uitvoeren van observaties is tijdsintensief doordat er met observatoren minstens 18 uur lang wordt geobserveerd. Bovendien worden de gegevens vaak over een korte periode verzameld waardoor de informatie niet relevant hoeft te zijn voor andere periodes van het jaar. Met de opzet van een onderzoek en de analyse van de resultaten moet hier rekening mee worden gehouden. Doordat er verschillende methodes zijn ontwikkeld is het van belang dat een conflict helder wordt gedefinieerd zodat vergelijking met ongevallendata en resultaten van andere conflictobservaties mogelijk is. Een derde aandachtspunt heeft te maken met de mate waarin conflicten en indicatie vormen voor de te verwachten onveiligheid. Ernstige conflicten kunnen niet zonder meer worden gezien als een indicator voor ongevallen, maar ze geven wel een indicatie over de verkeersveiligheidssituatie op een bepaalde locatie doordat gedragspatronen die leiden tot conflicten achterhaald kunnen worden.

/li

DownloadPDF icon RA-2007-118.pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito