Terug
RapportnummerRA-MOW-2008-006
TitelSnelheidsmanagement en snelheidsbeheer
OndertitelLiteratuurstudie
AuteursSven Vlassenroot
Wim Vandenberghe
Johan De Mol
UitgaveSteunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011
Aantal pagina's73
Datum01/07/2008
ISBN
Taal van het documentNederlands
Partner(s)UGent
WerkpakketAndere: Duurzame mobiliteit
Samenvatting

Naast de toename in het aantal verkeersongevallen en de ernst van ongevallen heeft snelheid een effect op de uitstoot van schadelijke stoffen, veroorzaakt het geluidsoverlast, verhoogt het brandstofverbruik, en beïnvloedt het de (subjectieve) leefbaarheid. Hoge snelheden, grote snelheidsverschillen tussen voertuigen en een hoge mate van snelheidsvariatie (optrekken/afremmen) hebben een negatief effect op elk van deze genoemde factoren. De laatste jaren gaan er meer en meer stemmen op om maatregelen voor snelheidsbeheersing coherent aan te pakken. Hiermee wordt bedoeld dat niet één enkel instrument voldoende is maar dat een integrale aanpak moet gebeuren. Dit heet snelheidsmanagement.
 

Algemeen wordt gesteld dat snelheidsmanagement het verhogen van de verkeersveiligheid, het verbeteren van de leefomgeving (milieuaspecten) en het verzekeren van de levenskwaliteit of welzijn van iedereen beoogt. Wanneer men een snelheidsmanagement wil toepassen dan is het nodig dat alle beleidsaspecten (ook buiten verkeer en mobiliteit) in rekening worden gebracht. Het aandeel van elk aspect zal verschillen naargelang de situatie of context. Snelheidsmanagement wil een framework bieden voor overheden waarin elke overheid kan zoeken naar een juiste balans tussen bepaalde beleidsobjectieven in relatie met veiligheid, mobiliteit, leefmilieu en welzijn.
 

In kader van een duurzaam mobiliteitsbeheer speelt snelheidsmanagement in op de omgeving, het voertuig en het gedrag en hierbij worden alle actoren die van betekenis kunnen zijn betrokken:
 

Eenduidige informatie is hierbij het sleutelbegrip. Vanaf de jeugd dient men geïnformeerd te worden wat snelheid kan betekenen. Verkeerseducatie bij jongeren is hierbij hard nodig en dient verder aangevat te worden, ook in het secundair onderwijs. Informatieverstrekking dient verder gezet te worden in de “verkeersloopbaan.” De wegen waarop men zich begeeft dienen een duidelijk signaal te geven aangaande functie en welke snelheid er maximaal wordt toegelaten. Het inrichtingsprincipe van “zelfverklarende” wegen dient te worden toegepast. Verdere infrastructurele maatregelen waar verschillende types weggebruikers samen komen, zoals verkeersplateaus enz. dienen te worden genomen. Met andere woorden dient er dus bij de inrichting van de weg een duidelijke ontwerpvisie worden toegepast die de veiligheid en verkeersleefbaarheid kunnen garanderen. Het plaatsen en gebruiken van snelheidsborden dient ook in het opzicht van duidelijke informatieverstrekking te worden gezien. Zowel de weginfrastructuur als de snelheid op het bord moeten in de juiste snelheidsrelatie worden geplaatst.
 

Bestuurders verplaatsen zich met een bepaald type voertuig. Vaak beschikken deze voertuigen over een vermogen en snelheid die te hoog zijn. De maximale snelheden van een voertuig zijn nog vaak hoger dan de maximale toegelaten snelheidslimiet. Zware voertuigen (zoals bijvoorbeeld SUV) kunnen voor de bestuurders een verhoogd gevoel van veiligheid geven maar hebben zeker en vast invloed op het subjectieve onveiligheidgevoel bij andere weggebruikers. Het is dan ook nodig aangaande veiligheid, milieu en leefbaarheid dat er maatregelen worden genomen om de aankoop van te zware voertuigen te beperken en de auto-industrie aan te zetten om voertuigen te produceren in verhouding tot het weggebruik, veiligheid en milieu.
 

Daarnaast dient gekeken te worden dat bepaalde ITS toepassingen niet behulpzaam kunnen zijn om de verkeersleefbaarheid te verhogen. Active Cruise-Control (ACC) is een technologie die zeker kan bijdragen maar het meest beloftevol zijn ISA-systemen. ISA werd ruim getest in verschillende Europese trials en de resultaten zijn hoopvol te noemen. Tot op vandaag blijkt dat overheden vaak terughoudend zijn om een verdere implementatie van deze systemen mogelijk te maken.
 

Handhaving is en blijft nodig om zowel de objectieve en subjectieve pakkans bij bestuurders te verhogen. Snelheidscamera’s hebben hun succes al meermaals bewezen, maar zijn in elk geval geen vervangers voor traditionele politiecontroles. De aanwezigheid en zichtbaarheid van politie kan het veiligheidsgevoel enkel verhogen. Handhaving en informatiecampagnes dienen samen te gebeuren. Het effect van een campagne verhoogt naarmate er ook andere maatregelen worden genomen.

DownloadPDF icon RA-MOW-2008-006.pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito