Terug
RapportnummerRA-MOW-2009-001
TitelAngstgerelateerde uitsluiting van mobiliteit
OndertitelDeel 2 - Onderzoek bij Vlaamse 65-plussers
AuteursKarin Van Vlierden
Lara Vesentini
Jan Vanrie
UitgaveSteunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011
Aantal pagina's94
Datum01/03/2009
ISBN
Taal van het documentNederlands
Partner(s)PHL
WerkpakketAndere: Risicobepaling
Samenvatting

De mogelijkheid om zich te verplaatsen (mobiliteit) is onontbeerlijk om persoonlijke, sociale, werkgerelateerde en ontspanningsnoden en –wensen te vervullen. Mensen of huishoudens die dit niet kunnen, worden vaak het slachtoffer van sociale uitsluiting. Bovendien is niet alleen de mogelijkheid om zich te verplaatsen maar ook de kans om dit op zelfstandige basis te doen, uiterst belangrijk voor de levenskwaliteit. Eén van de mogelijke oorzaken van uitsluiting van mobiliteit is angst. Wij gingen na welke vormen van angst bij verplaatsingen relevant zijn voor Vlaamse 65-plussers en of zij hun mobiliteit beperken omwille van angst.
 

Op basis van de literatuurstudie die het eerste deel van dit onderzoeksproject vormde, maakten we een vragenlijst waarin persoonskenmerken, verschillende soorten angst bij verplaatsingen en verschillende vermijdingsgedragingen aan bod kwamen. Deze leverde bruikbare antwoorden op van 624 respondenten. We analyseerden de antwoorden met behulp van chi-kwadraat toetsen, factoranalyse en regressieanalyses.
 

Onze respondenten blijken over het algemeen niet zo angstig te zijn tijdens hun verplaatsingen. Enkele zaken waarvoor meer angst gerapporteerd werd, zijn vrachtwagens, dronken of roekeloze weggebruikers, gladheid, aangereden worden en criminaliteit (beroving, bedreiging). Angst tijdens verplaatsingen kan opgesplitst worden in zeven factoren, die alle een andere invalshoek en achterliggende bronnen van angst laten zien. Deze factoren zijn: moeilijke omstandigheden, gebrek aan fysieke controle, het onbekende, openlijke bedreigingen, sociale beoordeling, tijdverlies en passagier zijn. Onze respondenten zijn het meest bang voor openlijke bedreigingen. Vrouwen, respondenten met fysieke beperkingen en respondenten met financiële beperkingen vertonen duidelijk meer angst dan andere respondenten.
 

Uit de vragen betreffende vermijdingsgedragingen kunnen we opmaken dat onze respondenten niet ernstig beperkt worden in hun verplaatsingsmogelijkheden omwille van angst. We besteden in dit rapport toch aandacht aan de gerapporteerde vermijdingsgedragingen en de soorten angst die eraan ten grondslag liggen, omdat ze inzichten opleveren die voor het beleid toch nuttig kunnen zijn. Ook bij vermijding blijkt dat vrouwen en respondenten met fysieke beperkingen de belangrijkste slachtoffergroepen zijn.
 

De aanbevelingen die we formuleren, zijn vooral zinvol voor het gelijke kansenbeleid. We vonden hogere angst en meer vermijdingsgedrag bij enkele groepen respondenten, die zeker de nodige aandacht moeten krijgen. Verder bevelen we bijkomend onderzoek aan naar andere bronnen van mobiliteitsuitsluiting, die verder gaan dan angst alleen, naar vervoersafhankelijkheid bij ouderen en naar methodiek om deze specifieke doelgroep optimaal in onderzoek te kunnen betrekken.

DownloadPDF icon RA-MOW-2009-001.pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito