Terug
RapportnummerRA-MOW-2009-005
TitelOntwikkeling van een instrument ter ondersteuning van lokaal verkeersveiligheidsbeleid
OndertitelState-of-the-art en conceptueel model
AuteursHans Tormans
Tom Brijs
Davy Janssens
Geert Wets
UitgaveSteunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011
Aantal pagina's57
Datum18/06/2010
ISBN
Taal van het documentNederlands
Partner(s)Universiteit Hasselt
WerkpakketAndere: Beleidsorganisatie en -monitoring
Samenvatting

In dit Steunpuntrapport bespreken we het conceptuele idee van de ontwikkeling van een instrument dat lokale beleidsmakers moet toelaten om hun verkeersveiligheidsbeleid op een gestructureerde wijze naar een hoger kwaliteitsniveau te tillen. Uitgaande van een uitgebreide bespreking van de stand van zaken rond de bestaande kwaliteitsmodellen en instrumenten die gemeenzaam worden toepast in de private en in de publieke sector en met in het achterhoofd de principes die door de filosofie van de Integrale Kwaliteitszorg (IKZ; Total Quality Management, TQM) vooropgesteld worden, construeren we een instrument dat moet toelaten om een bepaalde administratie op een ontwikkelingsladder te positioneren in het kader van het door haar gevoerde verkeersveiligheidsbeleid. Kenmerkend voor onze aanpak is dat we om te achterhalen welke sport van deze ladder (dus welk kwaliteitsniveau) de administratie in kwestie tot hiertoe bereikt heeft, we zowel de operationele als de organisationele aspecten van de beleidsvoering in acht zullen nemen.
 

Om een duidelijk inzicht te krijgen in de manier waarop de lokale beleidsmakers tewerk gaan bij het opstellen en in de praktijk brengen van hun verkeersveiligheidsstrategie, zullen de verschillende betrokkenen op het lokale niveau bevraagd worden aan de hand van geuniformiseerde lijsten met stellingen. Een evaluatie van de hiermee vergaarde informatie zal leiden tot het identificeren van het bereikte kwaliteitsniveau van de (mobiliteits)administratie in kwestie. Op basis van de positie op de ontwikkelingsladder die men op dat moment bekleedt, kunnen vervolgens de pijnpunten in het beleid worden blootgelegd en is het mogelijk om de nodige acties en maatregelen aan te brengen die de administratie moeten toelaten om het gevoerde verkeersveiligheidsbeleid naar een hoger kwaliteitsniveau te tillen.
 

Het instrument heeft in de eerste plaats als betrachting om lokale beleidsmakers toe te laten om aan ‘bench-learning’ te doen; i.e. het aanzetten tot het leren van elkaars en eigen interne goed praktijken of ‘best practices’. De ultieme doelstelling van dit onderzoek ligt in het ontwikkelen van een instrument dat resulteert in een handleiding die de lokale autoriteiten de weg wijst naar de hoogste sport op de ontwikkelingsladder, met name die van het niveau van het niveau Total Quality (verkeersveiligheids)Management. Op dit moment wordt in nauw overleg met deskundigen en (lokale) beleidsmakers de inhoudelijke invulling van het instrument uitgewerkt. Simultaan worden testcases uitgevoerd en wordt een uitgebreide toepassing in de praktijk voorbereid. Onderliggende paper beperkt zich in grote mate tot het beschrijven van de (theoretische) achtergrond en het conceptuele model van het instrument.

DownloadPDF icon RA-MOW-2009-005.pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito