Terug
RapportnummerRA-MOW-2009-012
TitelEvaluatie van het programma ‘gevaarlijke punten’
OndertitelAudit van bestaande evaluatieprogramma’s
AuteursElke Moons
UitgaveSteunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011
Aantal pagina's31
Datum18/06/2010
ISBN
Taal van het documentNederlands
Partner(s)Universiteit Hasselt
WerkpakketAndere: Infrastructuur en ruimte
Samenvatting

Dit rapport biedt een overzicht van de bestaande methodes voor de evaluatie van effecten van behandeling van gevaarlijke punten. Vaak wordt echter veel meer belang gehecht aan de identificatie en selectie van gevaarlijke punten dan aan de effecten na behandeling. Dit rapport beschrijft een studie van bestaande evaluatieprogramma’s in Australië, Europa en de Verenigde Staten.
 

In het algemeen kunnen we in evaluatiestudies een tweetal stromingen onderscheiden. Onder de eerste stroming verstaat men de conventionele aanpak die het verwacht aantal ongevallen voor en na behandeling gaat vergelijken (al dan niet op basis van een controle groep). Dit verwacht aantal ongevallen kan bepaald worden met behulp van een controle ratio of met behulp van een statistisch model. Deze methode houdt echter geen rekening met wijzigingen in verkeersvolume en ook regressie naar het gemiddelde kan een vertekend beeld geven. Indien de ongevalaantallen groot genoeg zijn, kan dit eventueel opgevangen worden door voldoende lange periodes voor en na de behandeling te beschouwen voor de analyse.
 

De tweede stroming is deze van de (Empirisch) Bayesiaanse aanpak. Een groot voordeel van het correct gebruik van deze methode is dat er rekening gehouden wordt met vertekenende factoren zoals regressie naar het gemiddelde of wijzigingen in verkeersvolume. De belangrijkste nadelen zijn dat het een erg complexe manier van evalueren is die daarnaast erg veel data nodig heeft. Onder voorbehoud van voldoende data en een correcte toepassing draagt deze manier van evalueren de voorkeur.

DownloadPDF icon RA-MOW-2009-012.pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito