Terug
RapportnummerRA-MOW-2009-016
TitelDuurzaam Transport en Verkeersveiligheid
OndertitelTransportbeleidsinitatieven en hun mogelijke impact op verkeersveiligheid
AuteursLevi Vermote
UitgaveSteunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011
Aantal pagina's69
Datum26/07/2011
ISBN
Taal van het documentNederlands
Partner(s)VUB, PHL, UGent
WerkpakketAndere: Beleidsorganisatie en -monitoring
Samenvatting

De dominante transportmodus is niet duurzaam. Toenemend individueel gemotoriseerd transport leidt tot congestie en emissies, die op hun beurt druk veroorzaken op het leefmilieu, de economische welvaart en de levenskwaliteit. Het terugschroeven van deze congestie- en emissie problematiek moet negatieve gevolgen als klimaatsverandering, luchtvervuiling en verliesuren tegengaan. Bovendien resulteert stijgend individueel wagengebruik in toenemende verkeersonveiligheid. Het ontwikkelen van duurzame transportalternatieven is daarom essentieel in de modale verschuiving en het tegengaan van het aantal verkeersongevallen. Deze paper richt zich op duurzame transportalternatieven vanuit een beleidsmatige invalshoek en hun mogelijk effect op de verkeersveiligheid.
 

Een kwalitatieve studie gaat op zoek naar congestie reducerende strategieën in Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en hun mogelijk relatie met ongevallen. Het overzicht van deze beleidsmaatregelen dient als indicatie om aanbevelingen voor het Vlaamse mobiliteitsbeleid te formuleren.
 

De resultaten bespreken vier categorieën congestie reducerende strategieën in vier landen. Elke categorie beleidsmaatregelen oefent een effect op transportduurzaamheid en verkeersveiligheid uit.
 

Beleidsmaatregelen die de verplaatsingsbehoefte reduceren hebben een heel duurzame impact op zowel transport als verkeersveiligheid. De Vlaamse overheid dient zich te richten op een concrete invulling van duurzame transportplanning en ruimtelijke ordening. Overigens dient ze alternatieven, zoals telewerken, te onderzoeken en aan te moedigen.

DownloadPDF icon RA-MOW-2009-016.pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito