Back
Report numberRA-2002-04
TitleBlack spots, white spots, but mainly lots of gray: on the effectiveness of measures.
Subtitle
AuthorsErik Nuyts
Published byPolicy Research Centre for Traffic Safety 2002-2006
Number of pages8
Date01/11/2002
ISBN
Document languageDutch
Partner(s)PHL
Work packageOther: Infrastructure and space
Summary

Zwarte punten ontstaan door een combinatie van structurele problemen en zuiver toeval. Ook zonder maatregelen volgt, voor elke individuele locatie, op een jaar met veel ongelukken vaak een jaar met minder ongelukken (regression-to-the-mean). Hierdoor wordt de effectiviteit van verkeersmaatregelen dikwijls overschat. We beschikken over formules die rekening houden met deze regression-to-themean, en de effectiviteit veel beter schatten. Deze formules werken op basis van het aantal ongevallen per zwart punt, en het gemiddeld aantal ongevallen per type locatie (bv. kruispunt, weg met beperking 90 km/h). Voor Vlaanderen moeten deze gemiddelde data dus bepaald worden. Zolang we deze niet hebben, kunnen we de effectiviteit van een maatregel enkel schatten, als we voldoende vergelijkbare zwarte punten hebben waar deze maatregel is toegepast, en voldoende zwarte punten waar nog geen enkele maatregel is toegepast.

DownloadPDF icon RA-2002-04.pdf
Lijn

Mission

The Policy Research Centre for Traffic Safety carries out policy relevant scientific research under the authority of the Flemish Government. The Centre is the result of a

cooperation between Hasselt University, KU Leuven and VITO, the Flemish Institute for Technological Research.

Partners

Leuven vito