Back
Report numberRA-2003-13
TitleRisk analysis on the basis of road characteristics: a literature study.
Subtitle
AuthorsAn Dreesen
Rob Cuyvers
Published byPolicy Research Centre for Traffic Safety 2002-2006
Number of pages49
Date01/06/2003
ISBN
Document languageDutch
Partner(s)PHL
Work packageOther: Infrastructure and space
Summary

In dit rapport wordt beschreven wat er verstaan wordt onder risicoanalyse en het verband met wegkenmerken.

 

Hiervoor wordt eerst het begrip risicomaat of ongevalrisico beschreven. Om een risicomaat op te stellen zijn een aantal basisgegevens nodig als het aantal verkeersongevallen of verkeersdoden. Daarnaast is het bepalen van de blootstelling of expositie van verschillende verkeersdeelnemers belangrijk. Er wordt aangegeven welke moeilijkheden er zijn bij het gebruik van basisgegevens als bepalen van deze expositie.

 

In het derde hoofdstuk wordt de methodiek van risicoanalyse toegelicht. Hierbij wordt vooral het belang van de risicoanalyse aangehaald, waaruit de gehanteerde risicomaten volgen.

 

In het vierde hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van verschillende methodes die gebruikt worden in het buitenland om een risicoanalyse op te stellen wat betreft verkeersveiligheid. Er wordt nagegaan welke gegevens hiervoor verzameld worden, en voor welke doeleinden deze risicoanalyses gebruikt worden.

 

Tenslotte wordt in het vijfde hoofdstuk nagegaan wat de huidige stand is van risicoanalyse in Vlaanderen. Op basis van de onderzochte studies in het buitenland, worden aanbevelingen voor verdere risicoanalyse in Vlaanderen gedaan.

DownloadPDF icon RA-2003-13.pdf
Lijn

Mission

The Policy Research Centre for Traffic Safety carries out policy relevant scientific research under the authority of the Flemish Government. The Centre is the result of a

cooperation between Hasselt University, KU Leuven and VITO, the Flemish Institute for Technological Research.

Partners

Leuven vito